VISIONเราจะจับ “ประเด็นสำคัญ”
และทำการแก้ไขอย่างเร็วที่สุด
เพื่อความ “ลื่นไหล” ในธุรกิจ

VISION CREATIVE DISCOVERY,
DISCOVER DISCOVERER

ชื่อ e-bird ถูกตั้งขึ้นมาจากไอเดียที่ว่า
เราอยากจะโบยบินอย่างอิสระ เหมือนนก
ที่บินท่องไปในโลกอินเตอร์เน็ต
ชื่อนี้ตัว e ยังสื่อถึงดิจิตอล และอนาล็อกอีกด้วย

ในยุคที่อุตสาหกรรมพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว บริการที่เข้าถึง
“หัวใจ” และ “จูงใจคน”
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราได้ตระหนักเสมอมา

MESSAGE

Satoshi Kagetsu

President คาเกซึ ซาโตชิ
Satoshi Kagetsu

สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า e-bird เพราะนกเป็นสัตว์ที่บินไปมาได้อย่างอิสระ เสมือนเราบินอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต บริษัทของเรารับผลิตทั้งระบบดิจิตัล และอนาล็อก เพราะเราคิดว่าทั้งสองอย่างสำคัญพอ ๆ กัน แม้อุตสาหกรรมการผลิตเว็บไซต์จะพัฒนาไปมากแล้วก็ตาม เราจะยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นได้ขยายเข้าไปลงทุนในทวีป “เอเชีย” เป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจต่างๆก็ว่าได้ e-bird ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงเริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่ทวีปเอเชียเช่นเดียวกัน โดยก่อตั้ง e-bird ขึ้นอีกแห่งที่ประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม 2011 นอกจากนี้ เรายังไปติดต่อธุรกิจที่อื่นด้วยเช่น เกาะกวม เกาะไซปัน และไต้หวัน เรายังคงไม่หยุดนิ่ง จะพัฒนา และขยายธุรกิจออกไปสู่ระดับโลก โดยให้ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยเป็นฐานหลักจุดแข็งของเราคือ “พลังในการผลิต” หมายถึง เรามีความสามารถในการวางแผน ออกแบบ เขียนโปรแกรม และวัดผล เรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ เราสามารถทำทั้งหมดนี้ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อเราขยายมาสู่ประเทศไทย เราเพิ่มความสามารถในการแปล และการติดต่อ ทำให้เราเชื่อว่า เราสามารถขยายธุรกิจต่อไปได้ในระดับเอเชีย โดยมีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลัก เราสามารถเข้าถึงลูกค้าทั้งบริษัทญี่ปุ่น ในประเทศไทย และบริษัทไทย เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไทย ว่าไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าของเราได้ดีที่สุด ผ่านสื่อเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นเราได้สร้างสื่อชื่อ THAI GOOD COMPANY 100 ขึ้น เปิดใช้เมื่อเดือนกันยายน 2012 สื่อตัวนี้รวบรวมบริษัทญี่ปุ่นที่มีความกระตือรือร้น และเป็นที่น่าจับตามองในประเทศไทย ทั้งในด้าน “การผลิต” และ “งานบริการ” ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจสำหรับประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นธุรกิจที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น ๆ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

Yoichiro Matsumoto

Managing Director มัตสึโมโตะ โยอิจิโระ
Yoichiro Matsumoto

ผมได้มาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี 2011 ครั้งนั้นเป็นทริปท่องเที่ยวของบริษัท ผมรู้สึกได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในต่างประเทศ ผมรู้สึกตื่นเต้น และประทับใจประเทศไทยมาก ครั้งนั้นผมจึงคิดได้ว่าอยากจะพัฒนาตัวเองมากกว่านี้ และอยากลองทำงานในต่างประเทศดู คิดว่าจะต้องได้ประสบการณ์ด้านธุรกิจมากขึ้นอีกแน่นอน และหลังจากนั้นผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของ e-bird (thailand) เมื่อการทำงานในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้น ผมได้รับการช่วยเหลือจากคนญี่ปุ่นในประเทศไทย รวมถึงคนไทยที่ทำงานร่วมกัน ก็ได้ช่วยสนับสนุนผมเป็นอย่างดี ผมรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมาก ผมสัญญาว่าจะเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อช่วยพัฒนาธุกิจในประเทศไทยต่อไป และเพื่อพวกเราทุกคน