2022.12.08

การวิเคราะห์การเข้าถึงเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์

เรามักจะได้ยินบ่อยๆว่า ผู้คนต่างก็ไม่รู้วิธีใช้การวิเคราะห์การเข้าถึงเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของพวกเขา

เว็บไซต์ไม่ได้มีเป้าหมายที่แค่สร้างเสร็จก็จบ สิ่งที่สำคัญก็คือต้องดูแลจัดการพร้อมกับหาจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข ส่งมอบเนื้อหาที่ต้องการให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เห็นและปรับความถูกต้องของเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์การเข้าถึงเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับ PDPA ในเว็บไซต์ ซึ่งเราจะขอแนะนำถึงวิธีการใช้งานพร้อมกับกรณีศึกษา

ใช้ประโยชน์จากผลการวิเคราะห์การเข้าถึงเพื่อ "เพิ่มจำนวนการสอบถาม"

ตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทของเราได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเว็บไซต์บริการของบริษัท Geotechnologies ซึ่งให้บริการตั้งแต่พัฒนาสินค้า บริการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแผนที่ดิจิทัล

เดิมทีบริษัท Geotechnologies นั้นมีเว็บไซต์สำหรับองค์กร แต่จำนวนการติดต่อสอบถามทางเว็บไซต์มีน้อยและยังมีปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาธุรกิจในการแนะนำบริการ บริษัทของเราจึงได้รับหน้าที่ให้ปรับปรุงเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์โดยรวม เราได้แก้ไขตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน เช่น แก้ไขฟอร์มในเว็บไซต์ และปรับปรุง UI/UX เพื่อเพิ่มจำนวนการติดต่อสอบถาม แต่ที่เราใส่ใจเป็นพิเศษ นอกจากจะเพิ่มจำนวน Pageview บนเว็บไซต์แล้ว ยังเพิ่มจำนวน Pageview ของหน้าติดต่อสอบถามในหน้าสุดท้ายและจำนวน CV ด้วย

▶เว็บไซต์บริการ Geotechnologies 

การปรับปรุงตัวนำพาและการเลือกคีย์เวิร์ดเชิงกลยุทธ์คือกุญแจสำคัญ

เริ่มแรก สิ่งที่เน้นคือการปรับปรุงการนำทางแก่ผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น หากวิเคราะห์จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บในแต่ละหน้า ก็จะพบว่าหน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุดไม่ใช่หน้าท็อปเพจ แต่เป็นหน้าที่อยู่ลึกกว่านั้น ในกรณีนี้เราจึงใช้มาตรการเพื่อสร้างกลไลที่จะทำให้หน้านั้นเป็นจุดสนใจ โดยเพิ่มแบนเนอร์เพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมต่อไปยังหน้านั้นๆ นอกจากนี้เรายังได้จัดทำ Owned media เพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์อีกด้วย

MAP WORLD+」Owned media ของบริษัท Geotechnologies

สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากทราบว่ามีบริการนี้และช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาชมเว็บไซต์ วัตถุประสงค์อีกอย่างคือ เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ได้เข้าถึงเว็บไซต์หรือ Owned media ด้วยคำค้นหาแบบไหน และจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือ การวิเคราะห์ว่าผู้ใช้มีความต้องการอย่างไร

เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น จำนวนการเข้าถึงบทความใน Owned media ด้วยคีเวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับแผนที่การป้องกันภัยพิบัติจะเพิ่มขึ้นอย่างกะทันกัน เราใช้มาตรการต่างๆเช่น ติดตั้งแบนเนอร์เพื่อช่วยในการเข้าถึงเว็บไซต์และการโฆษณาลิสต์คีย์เวิร์ดที่ได้รับความนิยม เป็นต้น

แต่ถึงแม้ว่าจำนวน Pageview จะเพิ่มขึ้น หากมีการสอบถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้เกิดความกดดันต่อทรัพยากรในบริษัทตามไปด้วย สิ่งสำคัญก็คือการนึกอยู่เสมอว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ที่จะมีโอกาสเป็นลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างไร

เพื่อเพิ่มจำนวนการสอบถามจากลูกค้าที่นำไปสู่การเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เราจะออกแบบตั้งแต่ User flow (เส้นทางของผู้ใช้) โดยรวม ตั้งแต่การจำกัดลำดับกลุ่มเป้าหมาย เลือกใช้คำค้นหา คัดกรองเนื้อหาที่จำเป็น ไปจนถึงการติดต่อสอบถาม

ตรวจสอบมาตรการขั้นต่อไปโดยวิเคราะห์การเข้าถึงเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์จากการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ พร้อมกับมาตรการเช่น การจำกัดกลุ่มเป้าหมายและปรับปรุงตัวนำพาผู้ใช้ ทำให้การติดต่อสอบถามจากลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับก่อนที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ เรากำลังค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเพื่อเพิ่มจำนวนการติดต่อสอบถามให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ขณะที่วิเคราะห์การเข้าถึง ก็อาจจะพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในกรณีนี้ เราจะเลือกคีย์เวิร์ดที่ต้องการดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ใหม่และสร้างบทความด้วย Owned media ก่อน ดูว่าผลลัพธ์จะตอบสนองอย่างไรและเช็คว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสอบถามแค่ไหน ถ้าพบว่าความต้องการสอบถามมาก ก็จะสร้างหน้า Landing page ขึ้น กำหนดลิสต์ที่ต้องการโฆษณาและขยายเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบฝ่ายธุรกิจของบริษัทลูกค้าอาจให้ข้อมูลความต้องการของลูกค้ากับเรา ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลในการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆได้ จากนั้นเราจะสร้างบทความด้วย Owned media ก่อนและวิเคราะห์ผลกระทบที่ส่งผลต่อ Pageview ในเว็บไซต์

พอกำหนดกลุ้มเป้าหมายใหม่แล้ว การจะสร้าง Landing page ขึ้นแบบไม่มีการเตรียมการก่อนหรือเปลี่ยนเนื้อหาในเว็บไซต์ที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั้นดูไม่ค่อยจะเป็นไปได้เท่าไหร่ การดูผลลัพธ์จากการวิเคราะห์การเข้าถึง พร้อมกับพิจารณาสิ่งที่จะทำขั้นต่อไปคือเรื่องสำคัญ ในเวลานั้น เนื้อหาที่ถูกค้นหาอย่างละเอียดด้วยคีย์เวิร์ด จะช่วยส่งเสริม SEO มากกว่าการเพิ่มคีย์เวิร์ดที่ต้องการดึงดูดผู้ใช้ให้ไปยังเว็บไซต์

ดังนั้นก็อาจกล่าวได้ว่า มองเห็นการตอบสนองจากผู้ใช้ได้ง่ายกว่า เพราะว่า Owned media จะแสดงในการค้นหาลำดับต้นๆ และการรู้จักแยกใช้เว็บไซต์กับ Owned media อย่างเหมาะสมตามมาตรการ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน

ตัวอย่างมาตรการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่

การสร้าง Landing page ขึ้น ลิสต์ส่วนที่จะโฆษณาแบบไม่มีการเตรียมการก่อนหรือเปลี่ยนเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ นอกจากจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นแล้วยังไม่มีประสิทธิภาพด้วย เราขอแนะนำให้สร้างบทความสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ด้วย Owned media ก่อน พอได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์การเข้าถึงและทราบความต้องการแล้วค่อยพิจารณาสิ่งที่จะทำต่อไป

ตัวอย่างการสร้าง Owned media