RECRUIT ประเทศไทย และญี่ปุ่นจะร่วมมือกันสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ
สู่เวทีในระดับภูมิภาคเอเชีย

มองหาผู้ร่วมอุดมการณ์
ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยภาษาดิจิตอล และอนาล็อค

บริษัท 『e-bird』 ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 20 ปี และได้ขยายสาขามาที่ประเทศไทย เป็นเวลา 10 ปี แล้ว
ชื่อบริษัทมีที่มาจาก 「เราอยากจะโบยบินผ่าน WEB ไปยังทุกแห่งหนเสมือนนก」「ใช้สื่อ และมีเดียต่างๆเป็นสะพานเชี่อม
การติดต่อสื่อสารอย่างไร้ขอบเขต」อีกทั้ง พัฒนาความหลากหลายของงานบริการเพื่อการตลาดเนื่องจากอุตสากรรม
การออกแบบ และผลิตเว็บไซต์นั้นมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเราจึงมองหาบุคคลที่อยากร่วมท้าทายในอุตสาหกรรม
บริการนี้ไปด้วยกัน

คุณสามารถมีส่วนร่วมในโครงการ
ของบริษัทญี่ปุ่นชั้นนําเหล่านี้

เนื่องจากลูกค้าของบริษัท e-bird ส่วนมากเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย
โดยบริษัทให้บริการผลิต และจัดทําเว็บไซต์, Corporate Site, Campaign Site, Online Shop ตั้งแต่ขั้นแรก,
Smart Phone Site, รวมถึง Mobile Application อีกด้วย

สัมผัสประสบการณ์ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน โดยผ่านผลงานของบริษัท จากผู้สร้างในประเทศญี่ปุ่น

ตําแหน่งที่ต้องการ

WEB Designer

รับผิดชอบงานสร้างสรรค์เว็บไซต์ และเป็นศูนย์กลางของทีมงานนักออกแบบ

เนื้อหาหลัก

ออกแบบ New Page และอัพเดทต่างๆ รวมถึง Coding เว็บไซต์ใหม่ๆ【POINT】

 • Corporate เว็บไซต์จากแคมเปญ หรือ i-phone เช่น แอพพลิเคชั่นต่างๆ บางครั้งอาจ ทําวีดีโอและมีกราฟฟิคร่วมด้วย ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงงาน
 • สามารถรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ ทั้งภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่นได้ ไม่จําเป็นต้อง มีประสบการณ์มาก่อน ขอเพียงมีความตั้งใจ และใส่ใจในงานอย่างสม่ําเสมอ
 • ออกแบบสารสนเทศ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Visual design รับผิดชอบงานตั้งแต่ ต้นจนจบ

คุณสมบัติ

 • รักในงาน website
 • มีความสนใจ และมีแรงจูงใจในการผลิต และออกแบบ website
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเองในการนําเสนอรูปแบบ
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถนําเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้
 • ทํา PC / Smart phone / Graphics / Social ต่าง ๆ
 • จบหลักสูตรการเขียนโค้ด CSS3 / HTML5 JavaScript และสามารถใช้ได้อย่างชํานาญ
 • ใช้การสื่อสารน้อย
 • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • พิจารณาเป็นพิเศษถ้ามีประสบการณ์ผลิตวีดีโอ
 • มีจิตสํานึก และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

สถานที่ทํางาน

2 อาคารจัสมิน ชั้น 12 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

※ BTS สถานีอโศก、MRT สถานีสุขุมวิท (เดิน 3 นาที)

ระยะเวลาทดลองงาน

3 เดือน (อาจจะมีการขยายเวลาในบางกรณี)

เงินเดือน

สามารถต่อรองกันได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์การทํางาน

เวลาทํางาน

8:30 น.〜17:30 น.

วันหยุด

เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Frontend Developer

รับผิดชอบงานสร้างสรรค์เว็บไซต์ และเป็นศูนย์กลางของทีมงานนักออกแบบ

เนื้อหาหลัก

ออกแบบ New Page และอัพเดทต่างๆ รวมถึง Coding เว็บไซต์ใหม่ๆ【POINT】

 • Corporate เว็บไซต์จากแคมเปญ หรือ i-phone เช่น แอพพลิเคชั่นต่างๆ บางครั้งอาจ ทําวีดีโอและมีกราฟฟิคร่วมด้วย ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงงาน
 • สามารถรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ ทั้งภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่นได้ ไม่จําเป็นต้อง มีประสบการณ์มาก่อน ขอเพียงมีความตั้งใจ และใส่ใจในงานอย่างสม่ําเสมอ
 • ออกแบบสารสนเทศ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Visual design รับผิดชอบงานตั้งแต่ ต้นจนจบ

คุณสมบัติ

 • รักในงาน website
 • มีความสนใจ และมีแรงจูงใจในการผลิต และออกแบบ website
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเองในการนําเสนอรูปแบบ
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถนําเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้
 • ทํา PC / Smart phone / Graphics / Social ต่าง ๆ
 • จบหลักสูตรการเขียนโค้ด CSS3 / HTML5 JavaScript และสามารถใช้ได้อย่างชํานาญ
 • ใช้การสื่อสารน้อย
 • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • พิจารณาเป็นพิเศษถ้ามีประสบการณ์ผลิตวีดีโอ
 • มีจิตสํานึก และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

สถานที่ทํางาน

2 อาคารจัสมิน ชั้น 12 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

※ BTS สถานีอโศก、MRT สถานีสุขุมวิท (เดิน 3 นาที)

ระยะเวลาทดลองงาน

3 เดือน (อาจจะมีการขยายเวลาในบางกรณี)

เงินเดือน

สามารถต่อรองกันได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์การทํางาน

เวลาทํางาน

8:30 น.〜17:30 น.

วันหยุด

เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์