2023.06.19

#CSR

การบริจาคเพื่อสร้างภาพยนตร์ที่ทำให้ทบทวนถึงความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติ สัตว์และคน ผ่านเรื่องราวของช้างในเอเชียและผู้คนที่ปกป้องเหล่าช้าง

บริษัทของเราได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับช้าง ณ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับช้างและคน
โดยคุณนิว ผู้สืบทอดกิจการและคุณโย ผู้จัดการของปางช้างโชคชัย ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทำเค้กช้างเตรียมไว้ให้
สุดท้ายนี้ คุณโย ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษกับเราว่า ‘Thank you! e-bird Thailand’

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :

アジア象と象を守る人々の物語を通して自然、動物、人のつながりを見直す映画の制作

https://camp-fire.jp/projects/view/484172