2024.05.27

#Event

เข้าร่วมการเยี่ยมชม True Digital Park

เยี่ยมชม True Digital Park ที่จัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

บริษัทเข้าร่วม ”การเยี่ยมชม True Digital Park” ที่จัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

อ้างอิงบทความ

https://www.jcc.or.th/event/detail/95

เราอยากแชร์ประสบการณ์ที่ได้สัมผัสสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัยในกรุงเทพฯ

True Digital Park

True Digital Park (TDPK) เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สร้างขึ้นโดย True Incube บริษัทในเครือ True Corporation ของไทย ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ และยังให้บริการระบบนิเวศต่างๆ ที่ครอบคลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยี บริษัทสตาร์ทอัพ และองค์กรต่างๆที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม

การจัดตั้ง True Digital Park เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “Thailand 4.0” ของรัฐบาลไทย ตั้งอยู่บนวิสัยทัศน์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศไทยจากศูนย์กลางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจแห่งความรู้ True Corporation จึงได้จัดตั้ง True Digital Park ขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ๆทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริง

โดยสถานที่นั้นมีสภาพแวดล้อมที่ทำให้บริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีมีความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัยและเติบโต มีการสนับสนุนบริษัทต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ให้บริการสถานที่พบปะสำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน บริษัท และสถาบันวิจัยที่หลากหลาย มุ่งมั่นที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆทำงานร่วมกันและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

มีการจัดโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถด้านดิจิทัลรุ่นต่อไป มุ่งหวังที่จะผลิตบุคลากรที่มีทักษะสูงซึ่งจะมีบทบาททั้งในและต่างประเทศ

กระบวนการ พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ว่า ล้วนมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาสังคมโดยรวม หวังว่าจากนี้ไป True Digital Park จะทำให้ประเทศไทย รวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและทำให้เศรษฐกิจเติบโตต่อไป

เดินทางสะดวกสบายจากสถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถีได้ด้วยสะพานเชื่อมต่อ หมดกังวลเรื่องสภาพอากาศ

ต้อนรับผู้เยี่ยมชมที่ West Building ชั้น 1 บริเวณทางเข้าหน้าบันไดใหญ่

มีการติดตั้งป้ายดิจิทัลไว้ทั่วสถานที่ มอบความเพลินเพลินให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม

เยี่ยมชม LG Business Innovation Center

ที่ LG Business Innovation Center ได้เห็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเลยว่า LG ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจอย่างไร มีการสาธิตเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด รู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI และ IoT การเข้าถึงนวัตกรรมของ LG ทำให้เราสัมผัสถึงการปฏิวัติของธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างชัดเจนมาก

CP Innovation for Sustainability Center

ที่ CP Innovation for Sustainability Center ได้มีการแนะนำถึงแนวคิดที่มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืน เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโมเดลธุรกิจที่มีความยั่งยืน โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ที่เมื่อมองจากมุมของการมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมโลกก็น่าสนใจมาก

CP Group เป็นกลุ่มบริษัทรายใหญ่ในไทย ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งการเกษตร อาหาร การค้าปลีก การสื่อสาร เป็นต้น โดยบริษัท True Corporation เป็นธุรกิจหนึ่งของ CP Group ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการสื่อสารและบริการดิจิทัลโดยเฉพาะ

CP Group เป็นกลุ่มบริษัทใหญ่ในไทยที่ก่อตั้งเมื่อปี 1921 และกำลังขยายธุรกิจไปยังหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีธุรกิจหลัก เช่น เกษตรกรรม อาหาร การค้าปลีก การสื่อสาร สื่อ และสุขภาพ เป็นต้น มีการรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการเติบโตด้วยการมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมถึงภาคส่วนต่างๆ

บอกเล่าประวัติและวิวัฒนาการของ CP Group ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญและนวัตกรรมแต่ละยุคสมัย เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีที่ทำให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจถึงการเติบโตและมาตรการความยั่งยืนของบริษัท

True Corporation ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารและบริการดิจิทัลเพื่อสร้างการทำงานร่วมกันกับธุรกิจด้านอื่นบนพื้นฐานกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโดยรวมของ CP Group เช่น การให้บริการโซลูชั่นการค้าปลีกอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของทรูกับเครือข่ายค้าปลีกของ CP Group

โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือการสร้าง True Digital Park ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม ซึ่ง True Digital Park มีบทบาทในการส่งเสริมนวัตกรรมให้กับ True Corporation และ CP Group โดยรวม สร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีอีกด้วย

TDPK Co-working space

TDPK Co-working space ถูกออกแบบให้เป็นสถานที่ๆเหล่านักธุรกิจหรือฟรีแลนซ์มารวมตัว ทำงานร่วมกันและสร้างเครือข่าย มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดไอเดียและโอกาสทางธุรกิจด้วยการนำผู้คนมากมายจากหลายวงการมารวมตัวกัน รู้สึกได้ว่าเป็นสถานที่ๆช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรที่หลากหลายและก่อให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

การตกแต่งภายในที่ดีเยี่ยมทั้งเรื่องความทนทานและดีไซน์ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ผ่อนคลาย ทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ

พื้นที่จัดกิจกรรมที่อยู่ภายใน Working space

ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการเพื่อความผ่อนคลายอย่างโต๊ะบิลเลียดด้วย

เป็นมากกว่าศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

รู้สึกว่าเป็นสถานที่ๆแสดงให้เห็นการก่อตัวของชุมชนรุ่นต่อไปและการเชื่อมโยงทางสังคมรูปแบบใหม่ในประเทศไทย การรวมตัวกันของอุตสาหกรรม รัฐบาล สถาบันการศึกษาและพื้นที่อยู่อาศัย การที่ผู้คนจากหลายวงการที่แตกต่างกันมารวมตัวกันและทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายที่มีร่วมกัน ถือว่าเป็นการทดลองครั้งใหญ่ในสังคมต่อจากนี้ ท่ามกลางเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง True Digital Park ก็คงจะเป็นที่จับตามองอย่างแน่นอน เพราะมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมโดยรวม

เราจะคอยดูการดำเนินการของ True Digital Park และตั้งตารอคอยการพัฒนาต่อไปในอนาคตในฐานะผู้นำสำคัญที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและทั่วเอเชีย

การเยี่ยมชมสถานที่ในครั้งนี้ ทำให้มองเห็นข้อมูลที่สำคัญว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะปฏิวัติสังคมและช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร