2024.06.25

#Marketing

กลยุทธ์ทางเว็บไซต์เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการด้านสิ่งแวดล้อมแก่บริษัทข้ามชาติ

ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาหนึ่ง ที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย กลยุทธ์ทางเว็บไซต์ที่พุ่งเป้าไปที่บริษัทข้ามชาติถือเป็นสิ่งสำคัญ ในที่นี้ เราจะพิจารณากลยุทธ์ทางเว็บไซต์สำหรับบริษัทไทยในการโปรโมตผลิตภัณฑ์ และบริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบริษัทข้ามชาติ เช่น ญี่ปุ่น จีน ยุโรป และอเมริกา เป็นต้น

วิธีโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการที่ “ยังไม่จำเป็น”

ผู้ใช้มักมองว่าผลิตภัณฑ์ และบริการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่น่ามี แต่ยังไม่จำเป็นขนาดนั้น มีปัญหาหลายประการที่เป็นอุปสรรคในการโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้

ขาดความเร่งด่วน

ลูกค้าส่วนใหญ่ มักมองว่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากมีความเร่งด่วนน้อยกว่า เนื่องจากไม่ได้มีความจำเป็นในขณะนั้น แต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว ด้วยเหตุนี้จึงมีการตัดสินใจซื้อ และดำเนินการอื่นๆก่อน ปัญหาหลักคือ มันง่ายต่อการผัดวันประกันพรุ่ง

ปัญหาต้นทุน

เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการแนะนำผลิตภัณฑ์ และบริการด้านสิ่งแวดล้อม ต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลตอบแทน ดังนั้นลูกค้าจึงระมัดระวังในการพิจารณาความคุ้มทุน

การขาดข้อมูล

หากลูกค้าไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ หรือบริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถ่องแท้ ก็เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขา ที่จะตระหนักถึงประโยชน์ของการนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องมีความรู้เฉพาะทาง อุปสรรคในการทำความเข้าใจจึงมีค่อนข้างสูง

ปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถระบุความต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์ได้ยาก

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการพัฒนากลยุทธ์ทางเว็บไซต์ เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตามลักษณะเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญคือต้องถ่ายทอดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบด้านการประหยัดพลังงาน มีองค์ประกอบเชิงนิเวศน์ที่ชัดเจน ผ่านการเล่าเรื่องทางอารมณ์ และเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ ควรเสริมสร้างการตลาดด้วยเนื้อหาที่มีประสิทธิผล ให้ผู้ใช้สามารถรับการเข้าชมในระยะยาวด้วยการเผยแพร่บทความในบล็อก เอกสารไวท์เปเปอร์ และเนื้อหาวิดีโอเป็นประจำเพื่อปรับปรุงการมองเห็นบนเครื่องมือค้นหา อีกสิ่งที่สำคัญ คือต้องรับฟังการแนะนำความคิดเห็นของผู้ใช้จริง และตัวอย่างการใช้งานบนเว็บไซต์ ทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของคุณ การเผยแพร่ข้อมูลบน SNS จะสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การให้เนื้อหาด้านการศึกษาก็มีประสิทธิภาพเช่นกัน โดยดึงดูดลูกค้าด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่า และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยการปรับใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเช่นนี้ คุณจะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้ ซึ่งจะนำไปสู่การโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางสำหรับบริษัทข้ามชาติ

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนาธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกก็คือ การตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค หลังจากชี้แจงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการด้านสิ่งแวดล้อมของคุณแล้ว คุณจะต้องปรับประเด็นของคุณอย่างยืดหยุ่นตามความแตกต่างในการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทกลุ่มเป้าหมายของคุณ

สำหรับบริษัทญี่ปุ่น

บริษัทญี่ปุ่นมีความตระหนักอย่างมากเกี่ยวกับการรีไซเคิล และสนใจในนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการปกป้องสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เราจึงควรดำเนินการเชิงรุกในการแนะนำเทคโนโลยีการรีไซเคิล และการประหยัดพลังงาน และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ดึงดูดเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

ด้วยการรายงานผลจากการลดต้นทุนของการนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้โดยใช้ตัวเลข เช่น  “เมื่อติดตั้งอุปกรณ์นี้ ค่าไฟฟ้ารายปีของคุณจะลดลง XX%”

แนะนำเรื่องราวความสำเร็จ

บอกเล่าความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ของคุณ ผ่านเรื่องราวความสำเร็จจากบริษัทอื่นๆ เช่น “บริษัทXX ประสบความสำเร็จในการลดการปล่อย CO2 ได้ถึง XXตัน จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา”

ภาพลักษณ์ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

เน้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมล่าสุด อีกทั้งแนะนำความคิดริเริ่มที่ล้ำสมัย เช่น เน้นย้ำความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัทคุณโดยพูดว่า “เทคโนโลยีของเราประสบความสำเร็จ XX เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม”

สำหรับบริษัทในยุโรปและอเมริกา

บริษัทในยุโรปและอเมริกามักจะเน้นย้ำธุรกิจที่ยั่งยืน โดยอิงตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด และความตระหนักรู้ของพลเมืองในระดับสูง จำเป็นต้องมีกิจกรรม CSR และการให้ข้อมูลที่โปร่งใส รวมถึงต้องมีการปกป้องสิ่งแวดล้อม ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร

เน้นกิจกรรม CSR

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม เช่น  “เราลงทุน $00 ในกิจกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทุกปี”

ดึงดูดความยั่งยืน

เน้นโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน และการประเมินวงจรของผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงถึงความกังวลของคุณต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อธิบายว่า “ผลิตภัณฑ์นี้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การผลิตจนถึงการกำจัด”

รับประกันความโปร่งใส

เพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการเผยแพร่ข้อมูล รายงานต่างๆ และทำให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมีความโปร่งใส เช่น พูดว่า “สามารถดาวน์โหลดรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของเราได้จากเว็บไซต์ของเรา”

สำหรับบริษัทจีน

บริษัทจีนกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง และอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ภายใต้การแนะนำของรัฐบาล ความพยายามในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเริ่มมีความสำคัญ

ตัวอย่างของผลกระทบการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

เพื่อมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง ใช้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆ เช่น “การแนะนำเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ XX ตันต่อปี”

เน้นความร่วมมือกับภาครัฐ

แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล และเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการ เช่น คุณสามารถพูดว่า “ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับนโยบาย XX ของรัฐบาล”

ดึงดูดความล้ำสมัยของเทคโนโลยี

เนื่องจากพวกเขามีความสนใจอย่างมากในเทคโนโลยีขั้นสูง จึงต้องเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีของเรานั้นล้ำหน้า โดยพูดประมาณว่า “เทคโนโลยีนี้ เป็นเทคโนโลยีแรกในโลก”

ด้วยการควบคุมความแตกต่างเหล่านี้ในความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและภูมิภาค จะง่ายต่อการเข้าถึงบริษัทข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดกลยุทธ์เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ SEO เพื่อเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

กลยุทธ์ SEO ที่มีประสิทธิผล ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าในแต่ละวัน ผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมจะค้นหาได้ยาก แต่ถ้าเราตั้งเป้าที่จะได้รับการเข้าชมในระยะยาวผ่านกลยุทธ์ SEO และการตลาดผ่านเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพแล้วล่ะก็ สิ่งจำเป็นคือ

การเลือกคำหลัก

นอกจากคำหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณแล้ว (คำสำคัญของแบรนด์ เช่น ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ ฯลฯ) คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่บริษัทเป้าหมายของคุณน่าจะมี หรือผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์พลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน เราระบุคำหลักที่ผู้ใช้บางรายค้นหาและรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำหลักเหล่านั้นไว้ในเว็บไซต์ของคุณ

นำเสนอเนื้อหาคุณภาพสูง

เพิ่มอันดับเครื่องมือค้นหาของคุณโดยการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลอุตสาหกรรมที่ทันสมัยผ่านบทความในบล็อก เอกสารไวท์เปเปอร์ กรณีศึกษา และอื่นๆ นอกจากนี้ การอัปเดตเนื้อหาเป็นประจำยังช่วยส่งเสริมการเปิดใช้งานเว็บไซต์ และเพิ่มอัตราการเข้าชมซ้ำของผู้เยี่ยมชม

รับลิงก์ภายนอก

ลิงก์จากเว็บไซต์ และบล็อกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและปรับปรุงอันดับการค้นหาได้

ด้วยการใช้กลยุทธ์เหล่านี้อย่างครอบคลุม คุณจะสามารถเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสำหรับธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุป

การตลาดในธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องชี้แจง USP (จุดขายเฉพาะ) ของผลิตภัณฑ์ และบริการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทของคุณ เพื่อปรับให้ยืดหยุ่นตามกลุ่มบริษัทเป้าหมาย

คุณสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่ความสำเร็จในตลาดไทยได้ด้วยการใช้แนวทางที่ปรับให้เหมาะกับคุณลักษณะของแต่ละเป้าหมาย

สิ่งสำคัญคือต้องรักษาจุดยืนในการเพิ่มจุดติดต่อกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ปริมาณการเข้าชมในระยะยาว และขยายโอกาสทางธุรกิจ