Kousakukikai.net

เว็บไซต์ของ Kousakukikai.net เว็บไซต์ค้นหาเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถค้นหาเครื่องจักรที่ผลิตในญี่ปุ่นที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานและยังสามารถติดต่อสอบถามกับทางบริษัทได้ จุดมุ่งหมายของเว็บไซต์นี้คือ การมอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าที่ต้องการเครื่องจักรในโรงงานโดยการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางสายตาให้กับผู้ใช้ เป็นเว็บไซต์รองรับการใช้งานหลายภาษา (ญี่ปุ่น, อังกฤษ, ไทย) และยังรองรับสมาร์ทโฟนอีกด้วย

Release

Dec.2018

Client

Kousakukikai.net

Country

JAPAN

Category

Web Site

SHARE