Miyathai Corporation Co., Ltd.

เว็บไซต์ของ Miyathai Corporation บริษัทที่จำหน่ายวัตถุดิบรองให้แก่โรงงานญี่ปุ่นในไทย เราได้พัฒนาเพื่อให้รองรับ 3 ภาษา ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษและภาษาไทย นอกจากนี้ยังพัฒนาส่วนสำหรับสอบถามข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มส่วนสำหรับสอบถามสำหรับบริษัทในพื้นที่นั้นๆโดยเฉพาะ

Release

Feb.2014

Country

THAILAND

Category

Web Site

SHARE