Thai Restaurant Chaothai

บริษัทอีเบิร์ดได้จัดทำเว็บไซต์ของร้านอาหารชาวไทย ซึ่งมีทั้งหมด 5 สาขาในจังหวัดโตเกียวและคานางาวา เราดูแลตั้งแต่การออกแบบ การสร้างหน้าเว็บไซต์ รวมไปถึงหน้า Landing page ทั้งหมด เพื่อสื่อให้ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับรู้ถึงความใส่ใจของร้านชาวไทยที่ให้ความสำคัญกับรสชาติอย่างแท้จริงของอาหารไทยนับตั้งแต่ก่อตั้งมา

Release

Feb.2022

Country

JAPAN

Category

Web Site

SHARE