Yonezawa Koki Co., Ltd. Recruitment Website

เว็บไซต์สำหรับสมัครงานของบริษัท Yonezawa Koki ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผลิต ซึ่งสำหรับเด็กนักเรียนนั้นอาจเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยคุ้นเคย จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ดึงดูด ดูน่าสนใจและมีแรงจูงใจ เราได้จัดทำเว็บไซต์ที่จะเป็นศูนย์กลาง “เรื่องราวของโปรเจ็กต์ต่างๆ” เพื่อให้ผู้สมัครงานเกิดความสนใจและเห็นภาพเกี่ยวกับงานของบริษัท Yonezawa Koki ได้อย่างชัดเจน

Release

Jun.2014

Country

JAPAN

Category

Web Site

SHARE