Fine energy [หน้าข้อมูลรับสมัครงาน]

หน้าเว็บไซต์ข้อมูลรับสมัครงานของ Fuji Cluster Group และ Fine energy ผู้ให้บริการด้านพลังงาน เช่น ก๊าซ LPG, ไฟฟ้า, ก๊าซในเมืองและก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เราออกแบบโดยผสานสีฟ้าและนำโลโก้มาใช้เป็นโมทีฟ ทำให้รู้สึกถึงความสะอาดและความแข็งแกร่ง เป็นหน้ารับสมัครงานที่เชิญชวนอาชีพเฉพาะด้านที่มีความท้าทาย อย่างเช่นคนขับรถขนส่งก๊าซให้มาร่วมงานด้วย

Release

Oct.2019

Client

Fine energy

Country

JAPAN

Category

Web Site

SHARE