Fuji Qrasta

เว็บไซต์แนะนำบริการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของบริษัท Fuji Qrasta เว็บไซต์ได้แนะนำบริการของบริษัทที่มีสาขาในจังหวัดโตเกียว คานางาว่า ชิบะและนางาโนะไว้อย่างเข้าใจง่าย เราออกแบบโดยคำนึงถึงภาพลักษณ์แบรนด์ของบริษัทและให้ดูมีความเป็นกันเอง เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัวหรือคู่รัก เว็บไซต์ยังออกแบบให้ค้นหาการแนะนำเคสต่างๆได้ง่าย และสื่อให้เห็นถึงความเอาใจใส่ เป็นกันเองในการบริการลูกค้าซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของบริษัทอีกด้วย

Release

Aug.2019

Client

Qrasta group

Country

JAPAN

Category

Web Site

SHARE