Konica Minolta [Textile printer]

เว็บไซต์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ดิจิทัลสำหรับสิ่งทอของบริษัท Konica Minolta ที่ได้สร้างความเป็นไปได้ในการพิมพ์สิ่งทอด้วย Inkjet เป็นอย่างมาก

Release

Oct.2022

Client

Konica Minolta

Country

JAPAN

Category

Web Site

SHARE