Yonezawa Koki [แผ่นพับ]

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัท แจกให้กับผู้ที่กำลังมองหางานที่เข้าร่วมงานบรรยายของบริษัท เพื่อแบ่งปันรูปแบบและความคิดองค์กร ช่วยให้เข้าใจถึงแรงจูงใจของบริษัทมากยิ่งขึ้น ในแผ่นพับมีการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานในบริษัททุกคนที่ได้จากแบบสอบถาม ได้การออกแบบโดยสื่อถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ "ร้อนแรง" ไว้อย่างตรงไปตรงมา

Release

Jun.2014

Client

Yonezawa Koki

Country

JAPAN

Category

Printed Materials

SHARE