miramos / Konicaminolta

หน้าแนะนำ "miramos" เป็นบริการเสริมที่ช่วยสนับสนุนสถานดูแลผู้สูงอายุ มีการวาดภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจถึงคุณสมบัติเด่นของบริการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น "การวินิจฉัยเพิ่มเติม" และ "การสร้างระบบเข้างานอัตโนมัติ"

Release

Sep.2023

Client

Konicaminolta

Country

JAPAN

Category

Web Site

SHARE