เป็น Owned Media สำหรับโฆษณาผลิตภัณฑ์ "Kinton" จากบริษัท Cybozu ในประเทศอินโดนีเซีย ใช้ CMS ในการออกแบบและโค้ดหน้าเว็บ ส่วนของบทความได้เปลี่ยนให้เป็นภาษาอินโดนีเซียโดยยึด "รูปแบบของ Cybozu" ซึ่งเป็น Owned Media ที่เป็นที่รู้จักกันดีในญี่ปุ่น ช่วยทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย

Release

Nov.2019

Client

Bigbeat Bangkok Co.,Ltd.

Country

JAPAN

Category

Web Site

SHARE