Eye-Lens Private Limited.

เว็บไซต์ของ "plapet" อุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยงที่ช่วยแก้ปัญหาผิวหนังของสัตว์เลี้ยงได้ทุกปัญหา เราออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้ที่มีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะและให้เว็บไซต์ดูอบอุ่น อ่อนโยนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจในตัวสินค้า อีกทั้งสินค้ามีจุดเด่นตรงที่สามารถแก้ปัญหาผิวหนังของสัตว์เลี้ยง จึงได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ใช้ สีหลักที่ใช้เป็นสีชมพูและยังมีภาพสัตว์เลี้ยงน่ารักๆให้เกิดความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นอีกด้วย

Release

Nov.2019

Client

Eye-Lens Private Limited.

Country

THAILAND

Category

Web Site

SHARE