Mutual (Thailand) Co, Ltd.

จัดทำเว็บไซต์ของบริษัท Mutual (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท Mutual ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการผลิต เช่น เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และเครื่องตรวจสอบชิ้นงาน เป็นต้น เราออกแบบโดยให้ผู้ใช้ดูง่าย เข้าใจง่ายและรองรับสมาร์ทโฟน 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย) ส่วนหน้าแนะนำผลิตภัณฑ์มีการใช้ CMS ทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลได้สะดวก

Release

Sep.2019

Client

MUTUAL (THAILAND) Co., Ltd.

Country

THAILAND

Category

Web Site

SHARE