Otameshi

เว็บไซต์ช้อปปิ้งในรูปแบบการช่วยเหลือสังคมของบริษัท SynaBiz โดยการซื้อสินค้า คุณภาพดีหรือสินค้าแนะนำต่างๆในเว็บไซต์ และจะบริจาคกำไรส่วนหนึ่งให้กับสังคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ “มีความสุขทั้งผู้ซื้อและองค์กรผู้ให้” ผ่านการขายสินค้าคุณภาพดีที่อยู่ในเว็บไซต์

Release

Jul.2017

Country

JAPAN

Category

Web Site

SHARE